Ik (Marlies Verdonk) kom al jaren in Gambia, daarom weet bijna iedereen wel wie ik ben en wat ik doe. Het komt dan ook regelmatig voor dat iemand mij opzoekt en om hulp vraagt.  Dit varieert van een hulpvraag om medicijnen, eten of schoolkosten. Ik hoort altijd dit soort dingen aan, schat de situatie in en  beloof niks. Als ik enigszins de noodzaak in zie, gooi ik mijn lijnen uit om te kijken wat ik kan doen. Zo kwamen Paul en Monica op een middag de compound binnen lopen met de vraag of ik iets kan betekenen voor  hun christelijke school-in-oprichting in het dorp Tanji. Paul en Monica zijn jaren geleden naar Gambia gekomen vanuit Siërra Leone. Zij proberen voor de christelijke kinderen die niet naar school kunnen (omdat daar gewoonweg geen geld voor is) binnen de gezinnen een school op te zetten. Dit houdt in dat er ’s morgens gewerkt wordt om geld te verdienen en ‘s middags vrijwillig les aan de kinderen wordt gegeven in een verkregen ruimte op een compound. De kinderen werken met enkele schriftjes, een klein schoolbord en twee affiches waarop cijfers en letters staan afgedrukt, zittend op de kleigrond.

Marianne en Ruud hadden al aangegeven graag iets te willen betekenen voor de bevolking. Dit zou misschien wel een heel goed en mooi project voor ze zijn. Ik besloot om met Marianne en Ruud bij de school langs te gaan. Diezelfde middag werden we  ontvangen door alle opgetrommelde leerlingen van 2-15 jaar. Met hartverwarmende zang,  een presentatie van de tafels van 1 tot en met 3 en een gezongen lichaamsschema in het Engels! Nadat ze duidelijk hadden laten zien wat ze deden en wat ze wilde bereiken, zijn we om de tafel gaan zitten met Paul en Monica om te bespreken wat ze nou echt nodig hebben om verder te kunnen. Dit waren schriften, potloden, tafeltjes, bankjes, een schoolbord en lesboeken. Na geïnformeerd te hebben wat dit alles zou kosten, kwamen we op een bedrag uit van 150 euro om dit voor hun te realiseren.  we besluiten met hulp van Ensa (een jongen van de Gambiaanse organisatie van het Learn2learn project) het bedrag te reserveren en ter beschikking te stellen.

Terug in Nederland krijgen we al na een week foto’s toegestuurd van het geweldige resultaat. Trots zijn wij als stichting dat wij ook aan dit soort dingen ons steentje bij kunnen dragen.

Learn2Learn doet meer dan je denkt!